BizSpace & BizEducation

Našim inkubirancem nudimo zelo ugodne pogoje najema poslovnih prostorov in uporabe infrastrukture, ter pomoč izkušenih mentorjev in strokovnjakov, ki vas bodo usmerjali pri razvoju vašega produkta in posla.

DOGODKI - PROMOCIJA PODJETNIŠTVA

Za podjetne posameznike in ustanovitelje start-up podjetij organiziramo vrsto delavnic, seminarjev, forumov, konferenc in izborov, ki predstavljajo odlično priložnost za pridobitev podjetniških znanj in veščin, seznanitev z dobrimi praksami ter novih poznanstev, ki so ključ do hitrega preboja na trg.

MENTORIRANJE IN SVETOVANJE

Preko mentoriranja bomo posameznikom ali ekipam nudili pomoč pri (pre)oblikovanju poslovne zamisli in definiranju najustreznejšega poslovnega modela, izdelavi poslovnega načrta, identifikaciji strank, promociji in marketingu, trajnostnem razvoju, družbeni odgovornosti, energetski učinkovitosti, itd.

COWORKING

Sodobni, udobni prostori na atraktivni in dostopni lokaciji v Ljubljani.

Super spodbudno vzdušje, dostopne cene in top podporno okolje za startupovce.

VIRTUALNA PISARNA

Virtualna pisarna je odlična rešitev za vse, ki ne potrebujete lastne pisarne ali ne uspete ureditii dovoljenja za registracijo naslova. Virtualna pisarna na eminentni in dostopni lokaciji v Ljubljani omogoča dovoljenje za poslovanje na našem naslovu.Prednost je tudi bližina "SPOT točke Ajpes" za urejanje in spremembo vpisov v poslovni register podjetji.


Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

AKTIVNOSTI ERUDIO HUB D.O.O. V OKVIRU OPERACIJE SIO-ERUDIO HUB-2020-22 SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ. OPERACIJA SE IZVAJA V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 – 2020, PREDNOSTNE OSI: 3 DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST.