24.01.2020

Namen povabila je oblikovanje evidence mentorjev in strokovnjakov za podporo startup in scaleup podjetjem, ki so vključeni v programe subjektov inovativnega okolja. Programi subjektov inovativnega okolja so sofinancirani z Javnim razpisom za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020 – 2022.

Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

AKTIVNOSTI ERUDIO HUB D.O.O. V OKVIRU OPERACIJE SIO-ERUDIO HUB-2020-22 SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ. OPERACIJA SE IZVAJA V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 – 2020, PREDNOSTNE OSI: 3 DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST.