CO-WORKING

VIRTUALNA PISARNA

Storitve in predvideni postopki projekta SIO-ERUDIO HUB-2020-22, preko katerega nudimo brezplačne storitve zainteresiranim posameznikom ter startup podjetjem.

1. INFORMIRANJE & SVETOVANJE

2. PRESOJA IDEJE

3. SPREJEM V INKUBATOR

4. MENTORIRANJE

5. EKSPERTNO SVETOVANJE

6. DOGODKI

Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

AKTIVNOSTI ERUDIO HUB D.O.O. V OKVIRU OPERACIJE SIO-ERUDIO HUB-2020-22 SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ. OPERACIJA SE IZVAJA V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014 – 2020, PREDNOSTNE OSI: 3 DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST.